quinta-feira, 4 de setembro de 2008

תפילה לאויב מסלקת


למען דיאס טודו פודארוסו, מעמיד גב שלי הרוחות הרעות, מגיש לי את הטוב של אנטאמאראל נגדם. מסלק את מאלפאזאג'וס, שאתה ממריץ מחשבות רעות לגברים ; של נוכל ומשקר רוחות, שאתה מרמה את עצמכם ; לועגים רוחות, שיש לך כיף עם הפתיות שלהם, אני דוחה אותך עם כל הכוחות מהנפש שלי ומבריח את האוזניים להצעות שלך ; אבל, אני מפציר בבשבילך הרחמים של אלוהים. מצב-רוח מרומם שאתה מואיל להיות נוכח באותי, מרגיש את הכוח של להתנגד לב

Nenhum comentário:

Postar um comentário